دانستنی های جالب راجع به پنگوئن صفحه اول

پنگوئن ها چه میخورند ؟

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

رژیم غذایی پنگوئن ها 5 دسته است
پنگوئن ها چه میخورند ؟
1-پنگوئن های بزرگ چه میخورند ؟
پنگوئن پادشاه معمولا از ماهی ها تغزیه میکند که شامل ماهی های مرکب و گاهی اوقات شامل کریل و دیگر سخت پوستان است
رژیم غذایی کینگ پنگوئن ها هشتاد تا صد درصد ماهی است
فانوس ماهی مهمترین ماهی است که پنگوئن ها میخورند

2-پنگوئن دم قلمویی چه میخورند ؟
این پنگوئن ها در قطب جنوب هستند و ماهی مرکب ، ماهی نقره ای ، کریل

3-پنگوئن کوچک چه میخورد ؟
پنگوئن های آبی کوچک ماهی ، ماهی مرکب و دیگر آبزیان کوچک را میخورند ، تفاوت آنها با دیگر گونه های پنگوئن در این است که آنان نمیتوانند بیشتر از 2 متر زیر آب بروند

4-پنگوئن های گوه‌ای چه میخورند ؟
این پنگوئن ها نیز از ماهی های کوچک و سخت پوستان کوچک دیکر تغزیه میکنند

5-پنگوئن های کاکل دار چه میخورند ؟
این پنگوئن ها هشت پا ، کریل ، ماهی مرکب و ماهی های کوچک ، سخت پوستان مثل خرچنگ را میخورند