دانستنی های جالب راجع به پنگوئن صفحه اول

چرا پنگوئن پرواز نمی کند ؟

۱۳۹۶/۶/۲۱ ۱۷:۲۵:۳۷

دانشمندان کشف کرده اند که چرا پنگوئن ها پرواز نمیکنند

چرا پنگوئن پرواز نمی کند ؟
پنگوئن ها در قطب جنوب زندگی میکنند و همانگونه که میدانید دمای آنجا به 60 درجه زیر صفر میرسد و طبیعتا آنجا موجودات زنده ی بسیار کمی زندگی میکنند
و هیچ درختی هم آنجا رشد نمیکند !
پنگوئن ها در آن جا ، در آن سرمای قطب واقعا چه نیازی به پرواز کردن دارند ؟
آنها به دنبال غذا هستند و فرگشت آنها به گونه ای بوده است که آنان را شناگران بسیار ماهری کرده است زیرا غذا فقط در آب است !
تحقیقات زیادی در مورد یک گونه پرنده که بسیار شبیه به پنگوئن است و الان دیگر منقرض شده است انجام شده است
آنها هم میتوانستند پرواز کنند هم میتوانستند شنا کنند اما شنای آنا مثل پنگوئن ها نبود
تحقیقات نشان داده است که یک پرنده نمیتواند در هر دو مهارت شنا و پرواز قوی باشد و فقط در یکی از آنها و بسته به نیازش قوی تر میشود
پنگوئن ها میتوانند بیش از نیم کیلومتر شیرجه بزنند و به شکار ماهی ها و خرچنگ ها بروند
اما پنگوئن ها در گذشته ها پرواز میکردند ، این را از روی سنگ واره های 30 میلیون سال قبل آنها میتوان تشخیص داد
اما امروزه دیگر قادر به پرواز نیستند چون نیازی به آن ندارند ، استخوان های آنها قبلا تو خالی بوده است ولی الان آنها بسیار سنگینتر شده اند و آب را به عنوان
محیط زیست و زندگی انتخاب کرده اند