دانستنی های جالب راجع به پنگوئن صفحه اول

درباره ی پنگوئن ها ، زندگی مشترکشان و تولید مثل

۱۳۹۶/۶/۲۱ ۱۷:۲۵:۳۷

پنگوئن ها این پرندگان با نمک و جالب به دلیل اینکه بسیار بی دفاع هستند همیشه مکانی را برای زندگی انتخاب میکنند که بسیار دور افتاده باشد

درباره ی پنگوئن ها ، زندگی مشترکشان و تولید مثل

زیستگاه اصلی این موجودات قطب جنوب است ، جایی که دمای آن به منفی 60 درجه میرسد !

تغزیه آنها از ماهی ها است و با استفاده از بال های خود مانند ماهی مثل باله شنا میکنند

پنگوئن ها در فصل تولید مثل به این صورت عمل میکنند که وقتی پنگوئن ماده تخم میگذارد آنرا به شوهرش میسپارد و خودش به دنبال شکار غذا میرود و تا 45 روز بر نمیگردد

پنگوئن نر در این 45 روز هیچ چیزی نمیخورد و فقط مواظب تخم است تا جوجه شود

وقتی جوجه بیرون آمد مادرش با مقدار زیادی غذا بازمیگردد و به شوهر و بچه اش غذا میدهد !